No. 25 YanJiang Dong Yi Road, Zhongshan Torch Develoepment Zone
CN 528427 Zhongshan