C Bl.No.34 Imes Sanayi sitesi 308 S
TR 34776 Umraniye-Istanbul