No. 1108 Feng Pu Avenue, Feng Xian District
CN 201400 Shanghai